Badania ankietowe podczas XII Kongresu PSL

Politolodzy oraz socjologowie z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uczestniczył w XII Kongresie PSL, który odbył się 19 listopada w Jachrance pod Warszawą. Przeprowadzono badania ankietowe delegatów partii. Kilkaset ankiet trafi do dalszego opracowania, a pozyskane dane empiryczne posłużą do badań porównawczych życia wewnątrzpartyjnego.

Zespół badawczy pragnie wyrazić serdeczne podziękowania władzom PSL za zgodę na przeprowadzenie badania i współpracę w trakcie kongresu partii.