Wizyta w Sejmie RP

W trakcie posiedzenia Sejmu RP 29 i 30 listopada rozmawialiśmy z przedstawicielami klubów parlamentarnych o realizacji badań członków w strukturach partyjnych oraz przeprowadziliśmy kilka pogłębionych wywiadów indywidualnych.