Badania ankietowe członków PSL, SLD oraz Partii Razem

W ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy badania ankietowe wśród członków PSL, SLD i Partii Razem. W każdej z partii przeprowadziliśmy ilościowe badanie z użyciem kwestionariusza ankiety papierowej lub elektronicznej, otrzymując zwrot kilkuset ankiet z każdej partii.

Cieszymy się z wysokiego zainteresowania badaniem i okazanego zaufania do zespołu badawczego, mając nadzieję, że wkrótce pozostałe partie, z którymi prowadzimy rozmowy, dołączą do realizacji naszego projektu.