Analizujemy otoczenie partii, czyli polskich wyborców

Ponad 1000 dorosłych Polaków wzięło udział w styczniu i lutym w naszym badaniu opinii (CATI) na temat stosunku do polityki i partii politycznych, otwartości na bezpośrednie kontakty z politykami, skuteczności działań komunikacyjnych podejmowanych przez polskie partie, a także osobiste zaangażowanie obywateli w polityczną aktywność. Dzięki temu uzyskaliśmy kolejną porcję materiału do analiz, a ich wyniki przedstawimy w publikacjach, podczas konferencji i seminariów.

Badania online partyjnej administracji

W każdej partii politycznej – obok kierownictwa, działaczy, członków – funkcjonują również osoby zatrudnione lub współpracujące społecznie w biurach regionalnych i lokalnych. W marcu 2018 r. to do nich skierowaliśmy ankiety internetowe, by z perspektywy pracowników administracji partyjnej spojrzeć m.in. na profesjonalizację polskich ugrupowań, koordynację pracy w rozbudowanej strukturze organizacyjnej, zaangażowanie oddziałów terenowych w codzienne życie partii.

Pozycja liderów w polskich partiach politycznych z perspektywy członków i wyborców

Pozycja liderów w polskich partiach politycznych z perspektywy członków i wyborców (Leadership in Polish political parties – members and voters perspective) to temat wystąpienia, które przeszło gęste sito selekcji w ECPR Standing Group on Central and Eastern European Politics i zostanie zaprezentowane w kwietniu 2018 r. podczas międzynarodowej konferencji w Babes-Bolyai University Cluj-Napoca (Rumunia).

Anna Pacześniak i Maria Wincławska wykorzystają dane ilościowe z PAPI I CAWI członków polskich partii politycznych (n=2482), dane ilościowe z CATI wyborców (n=1000) oraz dane jakościowe ze zogniskowanych wywiadów grupowych z członkami wszystkich parlamentarnych i dwóch pozaparlamentarnych polskich partii politycznych.