Tajemniczy klient odwiedził biura partyjne w Polsce

Ponad 50 obserwacji metodą „tajemniczego klienta” (mystery client) zostało przeprowadzonych w różnych miejscach Polski w analizowanych w projekcie partiach politycznych. W maju i czerwcu nasi współpracownicy odwiedzili biura parlamentarne i lokalne siedziby partii, by na własnej skórze przetestować otwartość ich pracowników na obywateli zainteresowanych życiem partyjnym, uzyskaniem członkostwa, spotkaniami z politykami. O wnioskach z badań opowiemy po raz pierwszy na Kongresie Politologicznym w Lublinie już we wrześniu.

Badanie i mierzenie przywództwa

Podczas konferencji naukowej „Badanie i mierzenie przywództwa” zorganizowanej w Collegium Civitas w Warszawie 12 czerwca 2018 r. poddaliśmy pod dyskusję propozycję narzędzia umożliwiającego porównawczą analizę siły partyjnego przywództwa. Użyteczność i funkcjonalność indeksu przetestowana została na przykładzie sześciu badanych przez nas polskich partii politycznych i zestawiona z wynikami badań jakościowych przeprowadzonych wśród członków i przedstawicieli elit partyjnych.

Konferencja CEECOM 2018

Doroczna środkowoeuropejska konferencja medioznawców i komunikologów „CEECOM” odbyła się w tym roku na przełomie maja i czerwca w Szegedzie na Węgrzech. Ponad 200 uczestników z kilkunastu krajów dyskutowało o roli przestrzeni komunikacyjnej i przestrzeni politycznej. Członek naszego zespołu badawczego Michał Jacuński wygłosił referat pt. „Digitalization and party life. A study of party members and party structures in Poland”, w którym przytoczył wyniki badań członków partii politycznych, zwracając szczególną uwagę na zaskakujące dane dotyczące preferowania w polskich partiach politycznych tradycyjnych form komunikowania, tj. spotkań, rozmów telefonicznych i kontaktu bezpośredniego.

Więcej informacji o wydarzeniu http://ceecom2018.hu