Tajemniczy klient odwiedził biura partyjne w Polsce

Ponad 50 obserwacji metodą „tajemniczego klienta” (mystery client) zostało przeprowadzonych w różnych miejscach Polski w analizowanych w projekcie partiach politycznych. W maju i czerwcu nasi współpracownicy odwiedzili biura parlamentarne i lokalne siedziby partii, by na własnej skórze przetestować otwartość ich pracowników na obywateli zainteresowanych życiem partyjnym, uzyskaniem członkostwa, spotkaniami z politykami. O wnioskach z badań opowiemy po raz pierwszy na Kongresie Politologicznym w Lublinie już we wrześniu.

Badanie i mierzenie przywództwa

Podczas konferencji naukowej „Badanie i mierzenie przywództwa” zorganizowanej w Collegium Civitas w Warszawie 12 czerwca 2018 r. poddaliśmy pod dyskusję propozycję narzędzia umożliwiającego porównawczą analizę siły partyjnego przywództwa. Użyteczność i funkcjonalność indeksu przetestowana została na przykładzie sześciu badanych przez nas polskich partii politycznych i zestawiona z wynikami badań jakościowych przeprowadzonych wśród członków i przedstawicieli elit partyjnych.

Konferencja CEECOM 2018

Doroczna środkowoeuropejska konferencja medioznawców i komunikologów „CEECOM” odbyła się w tym roku na przełomie maja i czerwca w Szegedzie na Węgrzech. Ponad 200 uczestników z kilkunastu krajów dyskutowało o roli przestrzeni komunikacyjnej i przestrzeni politycznej. Członek naszego zespołu badawczego Michał Jacuński wygłosił referat pt. „Digitalization and party life. A study of party members and party structures in Poland”, w którym przytoczył wyniki badań członków partii politycznych, zwracając szczególną uwagę na zaskakujące dane dotyczące preferowania w polskich partiach politycznych tradycyjnych form komunikowania, tj. spotkań, rozmów telefonicznych i kontaktu bezpośredniego.

Więcej informacji o wydarzeniu http://ceecom2018.hu

Liderzy w polskich partiach politycznych

Liderzy w polskich partiach politycznych, ich percepcja z perspektywy członków i wyborców, byli tematem analizy zaprezentowanej przez Marię Wincławską i Annę Pacześniak podczas konferencji w Cluj-Napoca (Rumunia), w dniach 19-21 kwietnia w ramach ECPR Standing Group. Inni uczestnicy seminarium prezentowali prace porównawcze dotyczące liderów partyjnych i politycznych państw Grupy Wyszehradzkiej, Kaukazu Południowego, Bałkanów Wschodnich i Zachodnich.  Uczestnicy konferencji – wzorem europejskich przywódców – na koniec obrad zrobili sobie tzw. family photo.

Analizujemy otoczenie partii, czyli polskich wyborców

Ponad 1000 dorosłych Polaków wzięło udział w styczniu i lutym w naszym badaniu opinii (CATI) na temat stosunku do polityki i partii politycznych, otwartości na bezpośrednie kontakty z politykami, skuteczności działań komunikacyjnych podejmowanych przez polskie partie, a także osobiste zaangażowanie obywateli w polityczną aktywność. Dzięki temu uzyskaliśmy kolejną porcję materiału do analiz, a ich wyniki przedstawimy w publikacjach, podczas konferencji i seminariów.

Badania online partyjnej administracji

W każdej partii politycznej – obok kierownictwa, działaczy, członków – funkcjonują również osoby zatrudnione lub współpracujące społecznie w biurach regionalnych i lokalnych. W marcu 2018 r. to do nich skierowaliśmy ankiety internetowe, by z perspektywy pracowników administracji partyjnej spojrzeć m.in. na profesjonalizację polskich ugrupowań, koordynację pracy w rozbudowanej strukturze organizacyjnej, zaangażowanie oddziałów terenowych w codzienne życie partii.

Pozycja liderów w polskich partiach politycznych z perspektywy członków i wyborców

Pozycja liderów w polskich partiach politycznych z perspektywy członków i wyborców (Leadership in Polish political parties – members and voters perspective) to temat wystąpienia, które przeszło gęste sito selekcji w ECPR Standing Group on Central and Eastern European Politics i zostanie zaprezentowane w kwietniu 2018 r. podczas międzynarodowej konferencji w Babes-Bolyai University Cluj-Napoca (Rumunia).

Anna Pacześniak i Maria Wincławska wykorzystają dane ilościowe z PAPI I CAWI członków polskich partii politycznych (n=2482), dane ilościowe z CATI wyborców (n=1000) oraz dane jakościowe ze zogniskowanych wywiadów grupowych z członkami wszystkich parlamentarnych i dwóch pozaparlamentarnych polskich partii politycznych.

Wywiad dla tygodnika Przegląd

W najnowszym tygodniku „Przegląd” (nr 50/2017) ukazał się wywiad z dr hab. Anną Pacześniak na  temat roli członków w partiach politycznych, zatytułowany „Partyjne wojska”. W sposób popularny zostały w nim zaprezentowane pierwsze wnioski z badań realizowanych w ramach projektu. Początek wywiadu można przeczytać na stronie internetowej tygodnika, całość jest dostępna w wersji papierowej.

Czytaj artykuł

Ruszyły wywiady grupowe z członkami PiS, PO, Nowoczesnej, PSL, Razem i SLD

 

Zespół badawczy projektu czeka intensywna końcówka roku 2017. W grudniu realizujemy we Wrocławiu i Toruniu sześć wywiadów grupowych (FGI) z członkami lokalnych struktur PiS, PO, Nowoczesnej, PSL, Razem i SLD. Każdy focus wymaga od nas starannego przygotowania oraz dobrej moderacji. Słuchamy, co członkowie partii myślą o powodach niskiego uczestnictwa w polityce oraz jak wygląda ich codzienne życie w partii.

 

 

 

 

 

Obserwujemy wybory wewnętrzne w PO

W pierwszy weekend grudnia w Platformie Obywatelskiej odbywały się powszechne wybory wewnętrzne władz partii na szczeblu struktur powiatowych oraz regionalnych. Przebiegowi wyborów przyglądał się członek naszego zespołu badawczego, Michał Jacuński. Wydarzenie było również okazją do przeprowadzenia wywiadu naukowego z przewodniczącym PO Grzegorzem Schetyną. Zdaniem szefa partii, wybory wewnętrzne są ważnym doświadczeniem w życiu partii, które jego zdaniem zmienią wizję działania i wizerunek partii politycznych na organizacje bardziej otwarte i demokratyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To nie koniec pracy naszego zespołu z Platformą Obywatelską. Jeszcze w tym roku przeprowadzimy badanie ankietowe wśród szeregowych członków PO.