Konwencja PiS we Wrocławiu

Komunikacja partii politycznych odbywa się również podczas konwencji wyborczych. 23 marca 2019 r. kierownik naszego zespołu badawczego Anna Pacześniak była na konwencji Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu, gdzie wraz z działaczami, aktywistami i sympatykami, wyposażona w partyjne gadżety, obserwowała od środka organizację takiego przedsięwzięcia.

Wyniki naszych badań na konferencji w Krakowie

Wyniki prowadzonych przez Nas badań zostały zaprezentowane podczas jubileuszowej konferencji Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, która odbywała się w dniach 25-25.10.2018 w Krakowie. Wystąpienie pt.” Rola mediów w komunikowaniu politycznym w ocenie polskich elit partyjnych. Wyniki badań empirycznych” zostało przygotowane przez dr Barbarę Brodzińską-Mirowską i dr hab. Michała Jacuńskiego.

Byliśmy na konferencji w Bostonie

Wyniki naszych badań zaprezentowaliśmy podczas konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (APSA), która odbywała się w Bostonie od 30 sierpnia do 2 września 2018 r., W tym czasie odbyło się ponad 1500 paneli kongresowych z udziałem ponad 6000 politologów z całego świata. Wystąpienie „Members of Polish Political Parties in the Process of Permanent Campaigning” przygotowane przez Marię Wincławską i Annę Pacześniak było dyskutowane podczas panelu „Party Vote-Seeking Strategies: Issue Emphasis and Valence Characteristics”.

Tajemniczy klient odwiedził biura partyjne w Polsce

Ponad 50 obserwacji metodą „tajemniczego klienta” (mystery client) zostało przeprowadzonych w różnych miejscach Polski w analizowanych w projekcie partiach politycznych. W maju i czerwcu nasi współpracownicy odwiedzili biura parlamentarne i lokalne siedziby partii, by na własnej skórze przetestować otwartość ich pracowników na obywateli zainteresowanych życiem partyjnym, uzyskaniem członkostwa, spotkaniami z politykami. O wnioskach z badań opowiemy po raz pierwszy na Kongresie Politologicznym w Lublinie już we wrześniu.

Badanie i mierzenie przywództwa

Podczas konferencji naukowej „Badanie i mierzenie przywództwa” zorganizowanej w Collegium Civitas w Warszawie 12 czerwca 2018 r. poddaliśmy pod dyskusję propozycję narzędzia umożliwiającego porównawczą analizę siły partyjnego przywództwa. Użyteczność i funkcjonalność indeksu przetestowana została na przykładzie sześciu badanych przez nas polskich partii politycznych i zestawiona z wynikami badań jakościowych przeprowadzonych wśród członków i przedstawicieli elit partyjnych.

Konferencja CEECOM 2018

Doroczna środkowoeuropejska konferencja medioznawców i komunikologów „CEECOM” odbyła się w tym roku na przełomie maja i czerwca w Szegedzie na Węgrzech. Ponad 200 uczestników z kilkunastu krajów dyskutowało o roli przestrzeni komunikacyjnej i przestrzeni politycznej. Członek naszego zespołu badawczego Michał Jacuński wygłosił referat pt. „Digitalization and party life. A study of party members and party structures in Poland”, w którym przytoczył wyniki badań członków partii politycznych, zwracając szczególną uwagę na zaskakujące dane dotyczące preferowania w polskich partiach politycznych tradycyjnych form komunikowania, tj. spotkań, rozmów telefonicznych i kontaktu bezpośredniego.

Więcej informacji o wydarzeniu http://ceecom2018.hu

Liderzy w polskich partiach politycznych

Liderzy w polskich partiach politycznych, ich percepcja z perspektywy członków i wyborców, byli tematem analizy zaprezentowanej przez Marię Wincławską i Annę Pacześniak podczas konferencji w Cluj-Napoca (Rumunia), w dniach 19-21 kwietnia w ramach ECPR Standing Group. Inni uczestnicy seminarium prezentowali prace porównawcze dotyczące liderów partyjnych i politycznych państw Grupy Wyszehradzkiej, Kaukazu Południowego, Bałkanów Wschodnich i Zachodnich.  Uczestnicy konferencji – wzorem europejskich przywódców – na koniec obrad zrobili sobie tzw. family photo.