Gościmy na seminarium sekcji naukowej PTNP ‚Partie i Systemy Partyjne’

Partyjne członkostwo w Polsce to jeden z obszarów badawczych projektu, który został zaprezentowany przez nas podczas seminarium naukowego Sekcji Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Partie i Systemy Partyjne pt. „Współczesne partie polityczne w dobie kryzysu zaufania do polityki” w dniach 16-17 listopada 2017 r. zorganizowanego w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Anna Pacześniak wygłosiła referat „Członkowie polskich partii politycznych w percepcji elit partyjnych” bazujący na materiałach z wywiadów z kierownictwem i parlamentarzystami badanych przez nas ugrupowań, a Maria Wincławska zaprezentowała wystąpienie „Dlaczego ludzie zapisują się do partii i co w nich robią? Członkowie wybranych polskich partii politycznych”, które jest efektem analiz ankiet przeprowadzonych wśród członków Nowoczesnej, PSL, SLD i Partii Razem.

Prezentujemy wyniki badań na konferencji naukowej w Wiśle

Na konferencji z cyklu ‚Dyskusje o demokracji’, która odbyła się 26-27 października w Wiśle, członkinie naszego zespołu badawczego Anna Pacześniak oraz Maria Wincławska wygłosiły referat pt. ‚Czy współczesne partie polityczne potrzebują jeszcze członków? Wnioski z badań empirycznych w polskich partiach politycznych‚. Przedstawiono wyniki badań jakościowych przeprowadzonych wśród kierownictwa wszystkich sześciu badanych partii oraz parlamentarzystów z PO, PiS, Nowoczesnej i PSL i europarlamentarzystów z PO, PiS, PSL i SLD. Prezentacja wyników badań członków polskich partii spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. W ramach panelu, koreferentka z Uniwersytetu Śląskiego Małgorzata Myśliwiec odniosła się do naszego wystąpienia, dzieląc się z nami i uczestnikami swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat wystąpienia i badań, za co jej serdecznie dziękujemy.

 

 

Badania ankietowe w Nowoczesnej

W porozumieniu z władzami krajowymi Nowoczesnej przeprowadziliśmy we wrześniu i październiku badania ankietowe wśród członków partii metodą CAWI, dzięki czemu nasze zasoby badawcze powiększyły się o niemal 600 kwestionariuszy z odpowiedziami. Przed nami jeszcze badania w Prawie i Sprawiedliwości oraz Platformie Obywatelskiej. Czekamy na zgody władz partii i ruszamy z kolejnym pomiarem badawczym.

Badania ankietowe członków PSL, SLD oraz Partii Razem

W ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy badania ankietowe wśród członków PSL, SLD i Partii Razem. W każdej z partii przeprowadziliśmy ilościowe badanie z użyciem kwestionariusza ankiety papierowej lub elektronicznej, otrzymując zwrot kilkuset ankiet z każdej partii.

Cieszymy się z wysokiego zainteresowania badaniem i okazanego zaufania do zespołu badawczego, mając nadzieję, że wkrótce pozostałe partie, z którymi prowadzimy rozmowy, dołączą do realizacji naszego projektu.

Obserwujemy przebieg Kongresu Partii Razem

Kongres Partii Razem, który odbył się w Krakowie 27 i 28 maja 2017 r., obserwowała kierownik projektu dr hab. Anna Pacześniak. Ponad dwustu delegatów z całej Polski podsumowywało ostatnie 12 miesięcy, w tym mijającą kadencję władz krajowych partii oraz dyskutowało nad zmianami statutowymi. Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestnictwa w Kongresie i obserwowania „partyjnej kuchni” od środka.

 

 

 

Pytamy kolejnych liderów partii

Jednym z rozmówców naszego zespołu projektowego był Rafał Trzaskowski, poseł Platformy Obywatelskiej oraz członek Zarządu Krajowego PO. W swoim biurze poselskim opowiadał o spotkaniach z działaczami partii w terenie, o relacjach z mediami i pomysłach, jak partie polityczne w Polsce mogą odbudować zaufanie społeczne do całej klasy politycznej.

Ponad 50 wywiadów indywidualnych za nami

Dr Barbara Brodzińska – Mirowska i dr Maria Wincławska, badaczki z naszego zespołu, przeprowadziły w Sejmie kolejne wywiady indywidualne z parlamentarzystami, między innymi z posłankami Andżeliką Możdżanowską (PSL) oraz Martą Golbik (Nowoczesna/obecnie PO).

W trakcie ostatnich kilku miesięcy udało nam się przeprowadzić ponad 50 wywiadów indywidualnych z przedstawicielami sześciu relewantnych partii politycznych w Polsce, a kolejne spotkania są w trakcie umawiania.

 

Wywiady z prezesem PSL i rzecznik Nowoczesnej

Kontynuujemy wizyty w Sejmie RP podczas których rozmawiamy z najważniejszymi osobami w partiach politycznych o roli członków w organizacji, różnych aspektach komunikowania i zmianach organizacyjnych. Tym razem wywiadu udzielili nam: prezes PSL Władysław Kosiniak – Kamysz, rzeczniczka prasowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer oraz poseł Krzysztof Paszyk (PSL).

 

Współpraca badawcza z partią RAZEM

W ramach projektu rozpoczęliśmy współpracę badawczą z partią Razem. W najbliższych miesiącach obok wywiadów bezpośrednich z liderami partii, zrealizujemy badania ankietowe wśród członków partii w całej Polsce. Jedną z pierwszych rozmówczyń była Agnieszka Dziemianowicz – Bąk, członkini zarządu krajowego Razem.

Wykorzystywane w projekcie narzędzia badawcze (m.in. ankiety) są zestandaryzowane i zawierają ten sam zestaw pytań kierowanych do badanych przez nas partii parlamentarnych (PiS, PO, Nowoczesna, PSL) oraz pozaparlamentarnych (Razem, SLD).

Czy partie polityczne potrzebują nadal członków?

Między innymi z tym pytaniem zwróciliśmy się do kolejnych parlamentarzystów podczas realizacji wywiadów bezpośrednich w ramach naszego projektu. Posłanki i posłowie, z którymi rozmawialiśmy w lutym, m.in. z Nowoczesnej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej odpowiadają w trakcie trwającej średnio 30-40 minut rozmowy na około 25 pytań dotyczących życia partyjnego.