Byliśmy na konferencji w Bostonie

Wyniki naszych badań zaprezentowaliśmy podczas konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (APSA), która odbywała się w Bostonie od 30 sierpnia do 2 września 2018 r., W tym czasie odbyło się ponad 1500 paneli kongresowych z udziałem ponad 6000 politologów z całego świata. Wystąpienie „Members of Polish Political Parties in the Process of Permanent Campaigning” przygotowane przez Marię Wincławską i Annę Pacześniak było dyskutowane podczas panelu „Party Vote-Seeking Strategies: Issue Emphasis and Valence Characteristics”.

Liderzy w polskich partiach politycznych

Liderzy w polskich partiach politycznych, ich percepcja z perspektywy członków i wyborców, byli tematem analizy zaprezentowanej przez Marię Wincławską i Annę Pacześniak podczas konferencji w Cluj-Napoca (Rumunia), w dniach 19-21 kwietnia w ramach ECPR Standing Group. Inni uczestnicy seminarium prezentowali prace porównawcze dotyczące liderów partyjnych i politycznych państw Grupy Wyszehradzkiej, Kaukazu Południowego, Bałkanów Wschodnich i Zachodnich.  Uczestnicy konferencji – wzorem europejskich przywódców – na koniec obrad zrobili sobie tzw. family photo.

Publikujemy pierwsze wyniki naszego projektu

“Czy współczesne partie potrzebują jeszcze członków? Wnioski z badań empirycznych w polskich partiach politycznych” to artykuł, w którym Anna Pacześniak i Maria Wincławska analizują dane z badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych wśród tzw. szeregowych członków polskich partii politycznych, parlamentarzystów i kierownictwa partii. Tekst ukazał się w czasopiśmie „Political Preferences”, nr 17/2017. Zapraszamy do lektury.
Zobacz tekst

Wywiad dla tygodnika Przegląd

W najnowszym tygodniku „Przegląd” (nr 50/2017) ukazał się wywiad z dr hab. Anną Pacześniak na  temat roli członków w partiach politycznych, zatytułowany „Partyjne wojska”. W sposób popularny zostały w nim zaprezentowane pierwsze wnioski z badań realizowanych w ramach projektu. Początek wywiadu można przeczytać na stronie internetowej tygodnika, całość jest dostępna w wersji papierowej.

Czytaj artykuł

Ruszyły wywiady grupowe z członkami PiS, PO, Nowoczesnej, PSL, Razem i SLD

 

Zespół badawczy projektu czeka intensywna końcówka roku 2017. W grudniu realizujemy we Wrocławiu i Toruniu sześć wywiadów grupowych (FGI) z członkami lokalnych struktur PiS, PO, Nowoczesnej, PSL, Razem i SLD. Każdy focus wymaga od nas starannego przygotowania oraz dobrej moderacji. Słuchamy, co członkowie partii myślą o powodach niskiego uczestnictwa w polityce oraz jak wygląda ich codzienne życie w partii.

 

 

 

 

 

Obserwujemy wybory wewnętrzne w PO

W pierwszy weekend grudnia w Platformie Obywatelskiej odbywały się powszechne wybory wewnętrzne władz partii na szczeblu struktur powiatowych oraz regionalnych. Przebiegowi wyborów przyglądał się członek naszego zespołu badawczego, Michał Jacuński. Wydarzenie było również okazją do przeprowadzenia wywiadu naukowego z przewodniczącym PO Grzegorzem Schetyną. Zdaniem szefa partii, wybory wewnętrzne są ważnym doświadczeniem w życiu partii, które jego zdaniem zmienią wizję działania i wizerunek partii politycznych na organizacje bardziej otwarte i demokratyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To nie koniec pracy naszego zespołu z Platformą Obywatelską. Jeszcze w tym roku przeprowadzimy badanie ankietowe wśród szeregowych członków PO.

Gościmy na seminarium sekcji naukowej PTNP ‚Partie i Systemy Partyjne’

Partyjne członkostwo w Polsce to jeden z obszarów badawczych projektu, który został zaprezentowany przez nas podczas seminarium naukowego Sekcji Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Partie i Systemy Partyjne pt. „Współczesne partie polityczne w dobie kryzysu zaufania do polityki” w dniach 16-17 listopada 2017 r. zorganizowanego w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Anna Pacześniak wygłosiła referat „Członkowie polskich partii politycznych w percepcji elit partyjnych” bazujący na materiałach z wywiadów z kierownictwem i parlamentarzystami badanych przez nas ugrupowań, a Maria Wincławska zaprezentowała wystąpienie „Dlaczego ludzie zapisują się do partii i co w nich robią? Członkowie wybranych polskich partii politycznych”, które jest efektem analiz ankiet przeprowadzonych wśród członków Nowoczesnej, PSL, SLD i Partii Razem.

Prezentujemy wyniki badań na konferencji naukowej w Wiśle

Na konferencji z cyklu ‚Dyskusje o demokracji’, która odbyła się 26-27 października w Wiśle, członkinie naszego zespołu badawczego Anna Pacześniak oraz Maria Wincławska wygłosiły referat pt. ‚Czy współczesne partie polityczne potrzebują jeszcze członków? Wnioski z badań empirycznych w polskich partiach politycznych‚. Przedstawiono wyniki badań jakościowych przeprowadzonych wśród kierownictwa wszystkich sześciu badanych partii oraz parlamentarzystów z PO, PiS, Nowoczesnej i PSL i europarlamentarzystów z PO, PiS, PSL i SLD. Prezentacja wyników badań członków polskich partii spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. W ramach panelu, koreferentka z Uniwersytetu Śląskiego Małgorzata Myśliwiec odniosła się do naszego wystąpienia, dzieląc się z nami i uczestnikami swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat wystąpienia i badań, za co jej serdecznie dziękujemy.