O projekcie

Od lat w Europie sukcesywnie maleje zainteresowanie członkostwem w partiach politycznych, spada lojalność partyjna, co przejawia się niestabilnością zachowań wyborczych na poziomie zagregowanym. Obywatele większym zaufaniem obdarzają ruchy społeczne, aktywistów i trybunów ludowych, krytykujących partie polityczne, jako te instytucje, które utraciły kontakt z otoczeniem społecznym. W ślad za tym można napotkać stanowiska badaczy mówiące o poważnym kryzysie partii politycznych, który ma podważać ich przydatność we współczesnych systemach politycznych. Jednocześnie zauważamy, że wyniki wielu badań i analiz prowadzonych w ostatnich latach pokazują wyraźnie, że partie polityczne wciąż pełnią ważną rolę w europejskich demokracjach, choć zmianie ulegają niektóre ich funkcje.

Jak sytuacja przedstawia się w Polsce? Aby empirycznie zweryfikować zarówno kondycję partii politycznych, jak też ich relacje z otoczeniem, podjęliśmy się realizacji projektu badawczego, który zawiera formułę badań prowadzonych z dwóch perspektyw: politologicznej i komunikologicznej.

Z użyciem autorskich narzędzi badawczych, prowadzimy jakościowe i ilościowe badania empiryczne zarówno wśród członków partii politycznych, parlamentarzystów, partyjnych pracowników administracyjnych na szczeblu centralnym i regionalnym, jak i wśród wyborców i osób niegłosujących. Następnie będziemy analizować strategie organizacyjne i komunikacyjne przyjmowane przez polskie partie polityczne w celu adaptacji do wyzwań zachodzących w ich otoczeniu społecznym. Na zakończenie projektu ukaże się monografia zawierająca kompleksowe wyniki badań z komentarzem.

Projekt w latach 2016 – 2019 realizuje zespół badaczy z konsorcjum naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach program Sonata Bis.